آموزش اعداد فارسی به کودکان با شعر و بازی

آموزش اعداد فارسی به کودکان با شعر و بازی

آموزش اعداد فارسی به کودکان

آموزش، شعر و طراحی: هاجر عزیز زنجانی

قسمت دوم (یادگیری شمارش اعداد با انگشت عدد شش تا ده)

عدد-شش


عدد-هفت


عدد-هشتعدد-نه


عدد-ده


عدد-شش-تا-ده


آموزش اعداد فارسی کودکان:  آموزش ریاضی به کودکان و ایجاد اشتیاق در آنها می تواند از طریق پویانمایی، شعر و تصویر انجام شود. در این روش با استفاده از مهارت های ادراکی کودکان، ارتباط ذهنی با اشیا می تواند بادگیری مفاهیم را آسان نماید. بنابراین بادگیری و به خاطر سپاری را برای آنها لذت بخش می کند. کودک با توجه به اطراف، نمادها و نصاویر می تواند مفاهیم اعداد و کلمات را درک کند. والدین می توانند از طریق شمارش و چیدن میوه و خوراکی های خوشمزه، مهره یا مکعب های بازی، … مودکان را در یادگیری شمارش اعداد کمک کنند. شمارش اعداد از روی ساعت یا تلفن، اعضای بدن نیز می تواند مورد توجه کودکان قرار گیرد. با شمارش انگشتان دست ارتباط حسی آنها با شمارش برقرار می گردد. بنابراین شعر همراه با ارتباط شمارش اعداد با انگشتان دست و یادگیری اعداد را برای کودکان جذاب و دلنشین می کند.

پویانمایی در آموزش به کودکان تاثیر بسیار مهمی در ارتباط و تعامل با کودکان، درک و تقویت فکر کودکان، ایجاد خلاقیت و افزایش انگیزه زبان آموزان دارد. علاوه بر آن کودکان با اشتیاق در یادگیری شرکت می کنند و آن را دوست دارند.


آموزش آنلاین فارسی کودکان در آکادمی آنلاین LELB Society

چاپ رایگان مقالات خود در آکادمی LELB Society

آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در آکادمی LELB Society 

Share this:

Leave a Comment

Register on WhatsApp