آموزش زبان به کودکان از طریق بازی های گروهی و بیان احساسات

پویانمایی در آموزش زبان

آموزش زبان به کودکان

Hajar Aziz Zanjani - LELB Societyنویسنده: هاجر عزیز زنجانی

آموزش زبان به کودکان کاری بسیار ظریف و هنرمندانه می باشد. یادگیری زبان دوم نیاز به تمرین مداوم دارد. بنابراین می تواند برای زبان آموزان سخت یا خسته کننده باشد. بخصوص اگر کودکان در محیطی با زبان متفاوت در حال رشد باشند. زیرا واژگان شنیداری و گفتاری آنها متفاوت خواهد بود. یکی از ابزارهای مهم در آموزش زبان به کودکان می تواند بازی و نیز تصویرسازی باشد که نقش بسیار مهم و کلیدی در تسریع روند یادگیری و کیفیت آموزش زبان دارد.

بازی روشی برای بیان خود و ایجاد ارتباط در کودکان است که حاصل برانگیخته شدن افکار، احساسات و تجربیات آنها می باشد. کودک در بازی می آموزد که چگونه یاد بگیرد و نیز چگونه در تعامل با دیگران مهارت های زبانی را بکار گیرد.

ایجاد فرصت برای گفتار و به کار بردن زبان از طریق مهارت های تعاملی بین کودکان اگر در محیط بازی شکل بگیرد درک کودک از به کارگیری کلمات برای بیان افکار خود، به او در یادگیری زبان یاری می رساند. از طریق بازی، کودکان اسم ها، افعال و چگونگی توصیف افکار و احساسات خود را یاد می گیرند. زیرا در بازی آنها نیاز دارند که بتوانند آنچه دیگران می گویند بفهمند و یا نوشته ها را بخوانند. بنابراین در شرایطی واقعی تر در کلاس احساسات خود را با به کارگیری مهارت های زبانی بیان می کنند و با استفاده خلاقانه از زبان بدون فکر کردن به فرم های زبانی، آن را فرا می گیرند.

کودکان احساسات و افکار خود را با صمیمیت، وضوح و روشنی بیان می کنند. زمانیکه قدرت و احساس رضایت ناشی از بیان خود را تجریه می کنند احساس لذت و شادی، تکرار یادگیری را در آنها تسهیل کرده و انگیزه ادامه یادگیری را در آنها افزایش می دهد. بنابراین آموزگار نقش تسهیل کننده ارتباطات و ترویج مشارکت و نیز ایجاد رقابت سالم را در آموزش زبان به کودکان را ایفا می کند.


چاپ رایگان مقالات خود در آکادمی LELB Society

صدها ویدیوی آموزش زبان انگلیسی در کانال یوتیوب ما

هزاران فلش کارت ویژه آموزش واژگان زبان انگلیسی در صفحه اینستاگرام ما

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

six − four =