آموزش فارسی با مثلها و داستان های عامیانه ادبیات فارسی به غیر فارسی زبانان

آموزش فارسی با مثلها

آموزش فارسی با مثلها و داستان های عامیانه ادبیات فارسی به غیر فارسی زبانان

آموزش فارسی با مثلها

مثل های فارسی

آشنایی با خواندن و نوشتن فارسی از طریق داستان های عامیانه ی ادبیات فارسی بخشی از دوره های آموزشی در سطح ابتدایی می باشد. مثل های فارسی به شکل نثر کوتاه و آهنگین یا در یک بیت شعر به کار رفته اند. مثل ها نمونه های خوبی برای آشنایی با فرهنگ و ادبیات فارسی بوده و علاوه بر آن، داستان های آموزنده و مفاهیم کاربردی برای زندگی روزانه را به همراه دارند. مثل ها به جز معنای ظاهری، دارای معنای اصلی و محتوایی هستند که به آسانی با روایت داستان مربوط به آن ها درک می شوند. مثل ها به عنوان پند و اندرز در زبان مردم عادی جریان دارند و آشنایی با آن ها برای زبان آموزان غیر فارسی زبان به دلیل کاربری در زبان محاوره ای لازم می باشد.

یادگیری زبان فارسی از طریق داستان های عامیانه  و مثل های فارسی

در دوره های آموزش زبان فارسی، محتوای مربوط به هر درس قبل از کلاس در سایت بارگذاری می شود. در یادگیری زبان فارسی از طریق داستان های عامیانه  و مثل های فارسی  هر چهار مهارت گوش دادن، گفتن، خواندن و نوشتن به صورت همزمان بکار گرفته می شوند. به این نحو که ابتدا داستان به شکل صوتی با لحن صحیح برای زبان آموزان خوانده می شود و فایل صوتی قبل از کلاس در اختیار زبان آموزان قرار می گیرد. بنابراین زبان آموزان امکان دقیق گوش کردن را حتی برای چند بار در صورت لزوم خواهند داشت. زبان آموزان با گوش کردن و فهمیدن محتوای داستان با آن ارتباط برقرار کرده در مرحله بعدی یعنی “گفتن” از آن ها خواسته می شود که با فکر و اندیشه خود داستان را بازگو نموده و بعد در قسمت کامنت گذاری به بیان مطالب خود در ارتباط با داستان در یک یا چند جمله بپردازند. زبان آموزان به پرسش های محتوایی که در صفحه مربوطه به درس در سایت گذاشته شده قبل از کلاس از طریق کامنت گذاری پاسخ می دهند و به دنبال این مراحل زبان آموزان وارد مراحل بعدی زبان، یعنی خواندن و نوشتن می شوند. زبان آموزان قبل از کلاس نظرات و پاسخ های همدیگر را دیده و می توانند به آنها نیز پاسخ داده و مفاهیم و دیدگاه های خود را با دیگران به اشتراک بگذارد یا به خوبی با یکدیگر در آن زمینه تعامل کنند. در پایان، زبان آموزان با حضور در کلاس به بحث و گفتگو در زمینه درس مربوطه پرداخته و دانسته های خود را ارائه می دهند و اشتباهات گفتاری آنها تصحیح می شود. به این ترتیب، از زمان کلاس به طور بهینه استفاده خواهند کرد.

مزیت دوره های آموزشی، بهره بردن از روش یادگیری مشارکتی و فعال در زمینه زبان آموزی است که هدف آن بهبود آموزش، افزایش مهارت های زبان آموزی و تولید محتوا توسط خود زبان آموزان می باشد که یادگیری زبان را آسان و ماندگار می کند.

Watch hundreds of educational videos on our YouTube channel.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

three + one =