بازی و رشد کودکان و تاثیر بازی در شکوفایی استعدادهای بالقوه آنها

بازی و رشد کودکان و تاثیر بازی در شکوفایی استعدادهای بالقوه آنها

بازی و رشد کودکان

بازی برای رشد کودکان ضروری است زیرا موجب رشد ویژگیهای شناختی، فیزیکی، اجتماعی و عاطفی کودکان می شود. همچنین بازی فرصتی عالی برای والدین برای همراهی با فرزندان خود می باشد. با وجود مزایای حاصل از بازی برای هر دو کودک و والدین، امروزه زمان بازی و ارتباط والدین با کودکان خود به طور قابل توجهی کاهش یافته است. امروزه کودکان از بازی های نسل های گذشته یا بازی آزاد به دلیل سبک زندگی، تغییر ساختار خانواده، افزایش امکانات و تنوع بازی های رایانه ای بهره کمتری می برند.

مزایای بازی در زندگی کودک

بازی با افزایش خلاقیت و تخیل، توان های بالقوه کودک را به آشکار می سازد. بازی ترویج شادی است که برای افزایش اعتماد به نفس و سلامت کودک ضروری است. بازی فرآیند یادگیری پایدار بر پایه ی تمایل طبیعی به یادگیری و تعامل فکری با زندگی است.

بررسی مطالعات نشان می دهد که بازی به طور قابل توجهی به تفکر خلاق، رفتار مشارکتی، تفکر منطقی، نمره ضریب هوشی بالاتر مرتبط است. بازی با بهبود زبان، کاهش مشکلات برقراری روابط اجتماعی و کاهش مشکلات عاطفی ارتباط مستقیم دارد.

مزایای احساسی-رفتاری بازی

بازی ترس، اضطراب، استرس، تحریک پذیری را کاهش می دهد
ایجاد شادی، صمیمیت، اعتماد به نفس، انعطاف پذیری احساسی
آرامش، انعطاف پذیری، سازگاری و توانایی مقابله با تغییر را افزایش می دهد
بازی می تواند مشکلات عاطفی را درمان کند.

مزایای اجتماعی بازی

افزایش همدلی، محبت، و تمایل به شرکت در فعالیتهای مشارکتی
داشتن نگرش باز و فعال در برقراری ارتباط با دیگران
بهبود مهارت های غیر کلامی
افزایش توجه و دلبستگی

مزایای فیزیکی بازی

احساسات مثبت باعث افزایش کارایی سیستم ایمنی، غدد درون ریز و سیستم قلبی عروقی می شود.
 کاهش استرس، خستگی، آسیب و افسردگی
افزایش دامنه حرکت، چابکی، هماهنگی، تعادل و انعطاف پذیری

Leave a Comment

🤙 WhatsApp