تمرین زبان انگلیسی به کمک شریک زبانی آنلاین  و ارتباط جهانی برای بهبود یادگیری

تمرین زبان انگلیسی به کمک شریک زبانی آنلاین

 و ارتباط جهانی برای بهبود یادگیری

تمرین زبان انگلیسی به کمک شریک زبانی آنلاین

نویسنده: هاجرHajar Aziz Zanjani - LELB Society عزیز زنجانی

محیط آموزش آنلاین زبان انگلیسی این امکان را برای همه افراد در سرتاسر جهان می دهد که با استفاده از رایانه، کلمات و تصاویر در گفتگوهای فکری و هوشمندانه شرکت کنند و با تبادل اندیشه های خود، دانش در هر مورد خاص را به اشتراک بگذارند.

محیط آموزش آنلاین بدلیل برخورداری از ظرفیت رسانه ای متنی، صوتی و تصویری تعاملات بین افراد را در محدوده زمان و مکان توسعه داده و تفاوت بین زبان دوم (second language)  و زبان خارجی (foreign language) از میان رفته است. با توجه به موارد فوق افراد در هر جایی از جهان می توانند با هم برای یادگیری زبان ارتباط داشته باشند و شریک زبانی ایده آل را با توجه به سن، جنسیت، سطح زبان، سبک انگلیسی، میزان تحصیل، مکان جغرافیایی بیابند. بعلاوه این امکان برای افراد فراهم می شود که به راحتی با افراد بومی یا نیتیو هر زبان برای بهبود یادگیری زبان خود ارتباط برقرار نمایند.

با گسترده شدن و پیشرفت ارتباطات آنلاین در امر آموزش و یادگیری زبان، اشتباه است که آموزش آنلاین را بعنوان کلاس مجازی تصور کرده و مزایای آن را نادیده بگیریم. آموزش آنلاین به دلایل فراوان امروزه نسبت به آموزش حضوری نیز برتری داشته و واقعی تر و موثرتر از آن می باشد. آموزش آنلاین زبان فقط انتقال محتوای معمول در آموزش سنتی و حضوری در زمان محدود به کلاس درس نمی باشد بلکه زبان آموزان در تعامل و ارتباط مستمر با سایر زبان آموزان و نیز محتوای چندرسانه ای به شکل صوتی، تصویری و متن همواره در حال یادگیری زبان هستند.

تماس با شریک زبانی با انجام فعالیت های پرسش و پاسخ در فورم کامنت گذاری یا انجمن های طبقه بندی شده بر اساس موضوع برای زبان آموزان فراهم بوده و زبان آموزان از طریق آنها با هم در تعامل و ارتباط می باشند.

استفاده از اسم استعاری انگیسی برای خود در ارتباط با سایر زبان آموزان و دوستان در انجمن برای گفتگو بکار گرفته می شود افراد می توانند با اسم استعاری باهمدیگر صحبت کنند.

با شرکت در کلاس رایگان مکالمه آنلاین علاوه بر ارتباط جهانی با سایر افراد می توانید بهترین تمرین را برای یادگیری زبان انجام می دهید.

تمرین زبان انگلیسی به کمک شریک زبانی آنلاین


کلاس های آمادگی آزمون تافل و آیلتس با مشاوره و تعیین سطح رایگان

نمونه مصاحبه های آیلتس برای هر 3 بخش اسپیکینگ

تمرین زبان انگلیسی با شریک زبانی آنلاین 

چاپ رایگان مقالات انگلیسی در آکادمی LELB Society

کلاس رایگان مکالمه زبان انگلیسی در آکادمی LELB Society

صدها ویدیوی آموزش زبان انگلیسی در کانال یوتیوب ما

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

five × 1 =