داستان ضرب المثل کفگیر به ته دیگ خورده آموزش آنلاین زبان فارسی

Learn Persian online story kafgir tah dig khordeh at LELB Society by Ehsan Namdar

Read more

حکایت قورباغه و مار و عاقبت حیله – آموزش آنلاین زبان فارسی با داستان

Learn Persian online frog crab Kelileh & Demneh at LELB Society-min

Read more

آشنایی با ساعت و زمان در هنگام صبح – آموزش آنلاین زبان فارسی

Learn Persian online Morning time at LELB Society by Zahra Pourbagher

Read more

داستان روباه و انگور برای آموزش آنلاین زبان فارسی با پادکست و تمرینات

Learn Persian Online Story fox and grapes at LELB Society with podcast and full text

Read more

فارسی کاربردی درباره‌ی تفریح و سرگرمی برای آموزش آنلاین زبان فارسی

Practical Persian about Entertainment with podcast and expressions by Dr. Farshid Azizkhani at LELB Society to learn Persian online

Read more