آموزش زبان فارسی غیر همزمان در انجمن زبان فارسی

#110298

آموزش زبان فارسی غیر همزمان

سلام پریسا جان، بسیار خوشحال هستیم که نظر خود را درباره کلاس های فارسی برای ما گفتی. آموزش زبان شیرین فارسی برای ما هم بسیار جذاب می باشد برای همین تلاش می کنیم با بکارگیری نظرات و پیشنهادهای شما، کار بهتری را ارائه کنیم. یادگیری واژگان و اصطلاحات فارسی در متن داستانهای فارسی برای بیشتر فارسی آموزان جذاب بوده است. تمرین شنیدن و مکالمه فارسی با مطالب علمی و کاربردی هم روش خوبی برای تقویت مهارت شنیدن و صحبت کردن فارسی می باشد.

امیدواریم بتوانیم همیشه در آموزش زبان فارسی بویژه برای غیر فارسی زبانان بهترین را ارائه کنیم.

Last updated on November 5, 2022 by