Log in

آموزش زبان فارسی به کودکان با کارتون عروسکی مدرسه موشها

Last updated on January 6, 2023 by with 6 Views and Reading Time: 2 minutes
#112345

بله، خیلی خوب و عالی، و بدون ایراد به سوالهای کارتون مدرسه موشها پاسخ دادی. این کارتون عروسکی در دهه 60 هجری خورشیدی از تلویزیون ایران پخش می شد و شخصیت های این داستان مثل دم دراز، دم باریک، عینکی، خوش خواب و غیره سعی می کردند که بچه ها را به رفتن به مدرسه تشویق کنند. کارگردان این سریال عروسکی، مرضیه برومند بود و از هنرپیشگان معروفی مانند ایرج طهماسب و فاطمه معتمد آریا به عنوان عروسک گردان در این سریال کارتونی استفاده شد.

بعضی بچه ها، علاقه زیادی به رفتن به مدرسه دارند. مخصوصا بچه های امروز که بیشتر تنها هستند و معمولا خواهر یا برادر ندارند.

در نتیجه، با رفتن به مدرسه، دوستان زیادی پیدا می کنند و مشکل تنهایی آنها تا اندازه ای حل می شود.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment