برنامه روزانه افراد موفق در انجمن آموزش زبان فارسی

#111562

برنامه روزانه افراد موفق، موضوعی مهم در اولویت بندی زمانی در برنامه روزانه می باشد. افراد موفق معمولا کارهای خود را به شکل روزانه برنامه ریزی می کنند.

استفاده از برنامه روزانه به ما کمک می کند تا کارهای خود را از نظر درجه اهمیت، اولویت بندی کنیم. این کار به ما حس اعتماد به نفس بالایی می دهد. با خط کشیدن بر روی کارهای انجام شده، انگیزه ما بالاتر می رود و عزت نفس بیشتری به دست می آوریم.

در اینجا باید اضافه کنم که حتما نباید تمام کارها را انجام داد، همین که بیشتر کارها را به موقع انجام دهیم، حس بسیار خوبی برای ما ایجاد می شود.

Last updated on December 17, 2022 by