Log in

تاثیرات منفی تکنولوژی در زندگی – انجمن آموزش زبان فارسی

Last updated on December 2nd, 2022 by | Category: | 45 Views | Reading Time: 3 minutes
#111171

1 – تکنولوژی جامعه را تحت تأثیر قرار داده است برای اینکه ارتباط بسیار آسان تر است.

2- من می توانم خود را با استفاده از تکنولوژی وفق بدهم برای اینکه تکنولوژی حتی در کوچکتر

وجود داشت بنابراین از سنین پایین شروع به استفاده از فناوری کردم.

3 – برای من بستگی به تکنولوژی دارد.

4- یکی از تأثیرات منفی فناوری این است که افراد در زندگی واقعی مکالمه زیادی ندارند برای اینکه برقراری ارتباط با تلفن آسان تر است.

5- فکر می کنم در آینده گوشی های جدیدتری با امکانات بیشتر داشته باشیم.

6- قبل از تکنولوژی افراد با کتاب آموزش می بینند اما اکنون با فیلم ها، کتاب های آنلاین و درس ها یا جلسات آنلاین آموزش می بینند.

Chat