Log in

استفاده از تلفن همراه هوشمند در آموزش زبان فارسی

Last updated on November 26, 2022 by with 6 Views and Reading Time: 3 minutes
#111030

همان طوری که شما گفتید، استفاده از تلفن همراه هوشمند که به اینترنت وصل می شود، تغییر بزرگی در برقراری ارتباط در بین مردم دنیا به وجود آورده است. این تلفن های هوشمند بسیار سبک و قابل حمل هستند و با سرعت بالا، ارتباط بین مردم را بسیار آسان کرده اند.

در دهکده جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، دیگر برای انجام دادن خیلی کارها، نیاز نیست به شکل سنتی اقدام کنیم. یک نمونه بارز آن، کلاس آنلاین فارسی هست که شما به خوبی آن را تجربه کرده اید، چون برای مدتی تقریبا طولانی آموزش زبان فارسی را به شکل آنلاین دنبال کرده اید، و ما از این بابت خیلی خوشحالیم.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment