Log in

درسهای فارسی به همراه ویدیو برای غیر فارسی زبانان

Last updated on October 6, 2022 by with 10 Views and Reading Time: 3 minutes
#109661

خیلی خوشحالم که از کلاس آنلاین فارسی و درسهای فارسی ما خوشت اومده. تو هم یکی از بهترین فارسی آموزان ما هستی. خیلی خوب زبان فارسی رو روخوانی می کنی و همه تمرین های نوشتن فارسی رو به خوبی انجام می دی.

ما سعی می کنیم بر اساس روش آموزش مبتنی بر متن یا content-based instruction از موضوعات جذاب و آموزنده برای درسهای فارسی و کلاس فارسی آنلاین استفاده کنیم. به عنوان مثال، از صدها داستان فارسی به همراه نسخه انگلیسی استفاده می کنیم و متن همه داستانهای فارسی رو هم تیم ما به شکل اوریجینال می نویسند.

همانطوری که خودت گفتی، آموزش واژگان فارسی در سایت ما به شکل متنی است. یعنی شما واژگان فارسی را در متون واقعی مثل داستان یا مقاله یاد می گیرید و نه به شکل لیستی از واژگان و اصطلاحات فارسی خارج از متن.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment