فواید کتاب خواندن در انجمن آموزش زبان فارسی

#109915

من دوست دارم کتاب های داستانی بخوانم برای ینکه سرگرم کننده هستند و مثل کتاب های تاریخی خسته کننده نیستند. اخرین کتاب فارسی که خوانده ام بابا لنگ درازنوشته جین وبستریود که خیلی برای من جالب بود. یکی از فواید کتاب خواندن این است که دایره لغات ما را قویتر می کند، و اینکه وقت ما را پر می کند تا حوصله مان سر نرود. خواندن کتاب همچنین می تواند مفید باشد برای ینکه می تواند آرامش بخش باشد

Last updated on October 20, 2022 by