Log in

مراقبت از محیط زیست و کره زمین در انجمن آموزش زبان فارسی

Last updated on October 27, 2022 by with 13 Views and Reading Time: 2 minutes
#110043

مراقبت از محیط زیست

بله، کاملا درسته امیرعلی. کارخانه ها باعث می شوند هوا تا اندازه زیادی آلوده شود. ما با مصرف کمتر، به تولید کمتر کمک می کنیم و همانطوری که خودت گفتی، تولید کمتر در کارخانه ها باعث آلودگی کمتر می شود.

استفاده از دوچرخه و وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس و مترو خیلی به پاکیزگی محیط زیست و زمین کمک می کند.

همچنین تمیز نگاه داشتن محیط زیست و نریختن زباله و آشغال در اقیانوس ها و دریاها خیلی مهم است. زباله و آشغال به ویژه اگر از جنس پلاستیک باشد، محیط زیست را به خطر می اندازد زیرا پلاستیک مدت بسیار طولانی طول می کشد تا دوباره جذب طبیعت گردد.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment