مراقبت از محیط زیست و کره زمین در انجمن آموزش زبان فارسی

#110043

مراقبت از محیط زیست

بله، کاملا درسته امیرعلی. کارخانه ها باعث می شوند هوا تا اندازه زیادی آلوده شود. ما با مصرف کمتر، به تولید کمتر کمک می کنیم و همانطوری که خودت گفتی، تولید کمتر در کارخانه ها باعث آلودگی کمتر می شود.

استفاده از دوچرخه و وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس و مترو خیلی به پاکیزگی محیط زیست و زمین کمک می کند.

همچنین تمیز نگاه داشتن محیط زیست و نریختن زباله و آشغال در اقیانوس ها و دریاها خیلی مهم است. زباله و آشغال به ویژه اگر از جنس پلاستیک باشد، محیط زیست را به خطر می اندازد زیرا پلاستیک مدت بسیار طولانی طول می کشد تا دوباره جذب طبیعت گردد.

Categories:

This page was published on by