وسایل رایانه ای در انجمن آموزش زبان فارسی

#111041
Samira Ghafari
Participant

من در خانه بیشتر وقت ها با وسایل رایانه ای کار میکنم یا

بعضی وقت ها بعد از مدرسه به کلوب مدرسه می‌روم.

بله چون که بعد از کار های سخت آدم باید کمی استراحت کند که خستگی آدم در بیاد

که با وسایل رایانه ای بازی کنم

بله بعضی وقت ها که با دوست یا خانواده قرار است که بازی کنم

Last updated on November 26, 2022 by