چه نوع فیلمی دوست دارید برای مکالمه فارسی

#109802
Samira Ghafari
Participant

چه نوع فیلمی دوست دارید

من از فیلم های مهیج و ماجراجویی خوش ام می‌آید.مثله از فیلم های که مردم دنبال گنج میگردند و باید از تله عبور میکنند و معما هل کنند.من از فیلم های کمدی هم خوشم می آید که با فامیل هایم ببینیم و بخندیم.من از فیلم های ناراحت کننده وا از فیلم های درام و یکنواخت و فیلم های خسته کننده خوش ام نمی آید.

Last updated on October 16, 2022 by