Log in

کتاب داستان فارسی در انجمن آموزش زبان فارسی

Last updated on October 20, 2022 by with 11 Views and Reading Time: 2 minutes
#109918

کتاب داستان فارسی و فواید آموزش زبان فارسی با داستان

کاملا با شما موافق هستم. خواندن کتابهای داستان، هم سرگرم کننده هست و هم مفید و آموزنده. ما می تونیم درسهای زیادی از داستانها بگیریم و خودمون رو به جای شخصیت های داستان بگذاریم.

همچنین، خواندن کتاب داستان، همانطوری که گفتی، اصلا خسته کننده نیست و ما می تونیم واژگان زیادی رو از راه خواندن کتاب داستان یاد بگیریم.

کتابهای داستان ما رو با فرهنگ کشورها و ملیت های مختلف آشنا می کنند و مردم کشورها رو بیشتر و بیشتر به هم نزدیک می کنند. در آکادمی دوزبانه LELB Society صدها داستان فارسی به همراه نسخه انگلیسی وجود داره که فارسی آموزان ما می تونند به راحتی از آنها استفاده کنند. همه این داستانهای فارسی به همراه ویدیو و پادکست هستند و ما اونها رو از پیش تدریس کرده ایم.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment