Reply To: Group Persian Class Portfolio Assessment

#106725

کلاس گروهی فارسی از این به بعد روزهای دوشنبه و پنج شنبه ساعت 9.30 تا 10.30 شب به وقت ایران برگزار خواهد شد.

برای کلاس روز دوشنبه، کلماتی را بنویسید که صدای “ز” دارند. می دانید که چهار شکل (ز- ذ- ضـ، ض- ظ) با صدای “ز” داریم. در دفتر خود برای هر کدام 5 کلمه نوشته و عکس آن را در اسکایپ برای من بفرستید.

برای تمرین خواندن، درس لاک پشت و مرغابی ها را ادامه می دهیم.

داستان لاک پشت و مرغابیها -آموزش آنلاین زبان فارسی به کودکان با پادکست

Categories:

Last updated on July 9, 2022 by