Log in

Reply To: مکالمه فارسی درباره وسایل ارتباط جمعی

Last updated on August 16, 2022 by with 10 Views and Reading Time: 3 minutes
#108185

آفرین آلتا جان، خیلی خوب و عالی نوشتی! واقعا لذت بردم.

همون طوری که نوشتی، از اینترنت، امروزه، برای انجام کارهای خیلی زیادی استفاده می شه، و در واقع، دنیای امروز بدون اینترنت، دیگه غیر ممکن هست.

اینترنت باعث شده تا دنیای بزرگ ما به یک دهکده جهانی تبدیل بشه که در زبان انگلیسی به آن می گیم:

global village

من خیلی خوشحالم که از طریق اینترنت می تونم به فارسی آموزان خوب و کوشایی مثل شما زبان شیرین فارسی رو تدریس کنم با وجود این فاصله بسیار طولانی بین ایران و استرالیا. همچنین، خیلی خوشحالم که شما به این خوبی درسهای فارسی رو می خونید و در انجمن های زبان فارسی ما شرکت می کنید و فعال هستید.

بازخورد:

واژه “علی رغم” ریشه عربی دارد و به این شکل نوشته می شود: “علی رغم”

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment