Reply To: خواندن و نوشتن فارسی درباره رفتن به اردو

#109156
Assal Rabiy
Participant

۱.من میگم هتل برای آن که راحت تر هست و اگه رفتم تو اردو،خیلی سختر هم هست و شاید حیوان های خطرناک باشند درطبیعت .

۲.ما با طبیعت ارتباط بر قرار می کنیم

.ما یاد می گیریم که چگونه از پس زندگی در حیات وحش بر بیاییم

.ما یاد می گیریم که چگونه آتش روشن کنیم و خیمه نصب کنیم

Categories:

Last updated on September 20, 2022 by