Reply To: داستان روباه دم قرمزی در انجمن آموزش زبان فارسی

#110367
Samira Ghafari
Participant

وقتی که به کوهستان رسید یک گله ی روباه را دید. او دید که همه ی روباه های آن جا رم های قرمز داشتند. او به گله ی روباه ها رفت و همه به آن خوشامدگویی کردند. روباه دم قرمز بلاخره دوست هایی پیدا کرد که نسل آن بودند و آن را مسخره نمی‌کردند

Last updated on November 8, 2022 by