Reply To: انجمن آموزش زبان فارسی درباره مهارت تصمیم گیری با کارتون

#112395

مشکل اصلی پیشل این بود که مدام از این شاخه به اون شاخه می پرید. معنی این ضرب المثل فارسی این است که از یک کار به کار دیگر رفتن بدون اینکه آن کار را با موفقیت با پایان برسانید. برای پیشگیری از این عادت بد، باید با نظم و ترتیب، همه کارهای خود را بر اساس اولویت، برنامه ریزی کنیم و آنها را انجام دهیم. تکنیک مدیریت زمان در این زمینه به ما بسیار کمک می کند. همچنین باید حواسمان جمع باشد تا محرک های اطراف ما، حواس ما را پرت نکنند. مثلا، گوشی تلفن همراه ما می تواند خیلی وقت ها، حواس ما را پرت کند و باعث شود ما فراموش کنیم که باید چه کاری انجام می دادیم.

Last updated on January 8, 2023 by