Log in

Reply To: انجمن آموزش زبان فارسی درباره تغذیه با 7 پرسش

Last updated on January 20, 2023 by with 12 Views and Reading Time: 2 minutes
#112854

1 – به نظر من بهترین کار این است که کمی از غذای رستوران ها و مقدار زیادی غذای خانگی بخورید. همچنین باید غذاهایی بخورید که زیاد یا کم نباشد.

2 – اهمیت نه گفتن در داستان زمانی نشان داده می شود که مادر به بچه نه نگفت و او به خوردن ادامه داد تا اینکه خیلی چاق شد و نتوانست با بچه های دیگر بازی کند.

3 – برای داشتن بدنی سالم ورزش کردن، خوردن غذاهای سالم و زود خوابیدن مهم است.

4 – مشکل مادر دکتر اینه که هیچ وقت به بچه نه نمیگه پس خیلی چاق و ناسالم شد.

5 – من خیلی مطمئن نیستم که این به چه معناست اما فکر می کنم به این معنی است که اگر بدانید برای سالم بودن چه کاری انجام دهید می توانید بدن سالمی داشته باشید.

6 – فکر می کنم تغییر یک عادت بد خیلی سخت نیست اگر سعی کنید کم کم هر روز آن را اصلاح کنید.

7 – عادت غذایی خوب من این است که زیاد غذا نمی‌خورم اما فکر می‌کنم خیلی کم می‌خورم بنابراین باید غذای بیشتری بخورم.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment