Reply To: آموزش زبان فارسی درباره زندگینامه دهخدا با 3 ضرب المثل

#113235

آفرین، کامل و درست پاسخ دادی.

برای توضیح بهتر ضرب المثل “غوره نشده میخوای مویز بشی” اول باید بدانید که غوره و مویز چه هستند. غوره شکل ترش و نرسیده دانه انگور است و مویز شکل رسیده و شیرین دانه انگور که در فارسی کشمش هم می گویند. این ضرب المثل برای کسی استفاده می شود که بدون کسب تجربه می خواهد به نتیجه برسد.

Categories:

This page was published on by