Reply To: Delara & Parisa Fallah Portfolio Assessment

#114582

بله، خیلی حس خوبی داره به پیشواز بهار رفتن. با خونه تکونی، همه چیز رو تمیز می کنیم. تصمیم های تازه برای سال جدید می گیریم. سفره هفت سین می چینیم و منتظر بهار می شیم.

Categories:

This page was published on by