Log in

Reply To: تجربه من در کلاس آنلاین فارسی برای خواندن و نوشتن حروف

Last updated on June 4, 2023 by with 6 Views and Reading Time: 2 minutes
#117654

از اینکه نظر خیلی خوب و مفیدت را به ما گفتی، خیلی ممنون هستیم. بله، حتما از این به بعد، به شما بیشتر وقت می دهیم تا واژه ها و کلمه های سخت را خودتون بخوانید. شما به همراه برادر بزرگترتون، خیلی خوب و زود توانستید با حروف الفبای فارسی آشنا بشید. به شما تبریک می گم! روخوانی متون فارسی برای شما خیلی آسان و روان شده. دلیل آن هم این است که قبل و بعد از کلاس آنلاین فارسی، شما ویدیوهای داخل درسها در سایت ما را می بینید و با آمادگی بیشتر در کلاس فارسی حاضر می شوید.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment