Log in

آموزش حروف الفبای فارسی با داستان دزد جوان

Last updated on September 13, 2022 by with 44 Views and Reading Time: 14 minutes
Viewing 4 reply threads
 • Author
  Posts
  • #108861

   داستان فارسی پسرک دزد و مادرش را بخوانید و ویدیوی موجود در این درس را پیش از کلاس آنلاین فارسی ببینید. برای فهمیدن بهتر این داستان فارسی، می توانید نسخه انگلیسی این داستان فارسی به همراه ویدیو را نیز بخوانید.

   سپس به دو پرسش زیر درباره داستان پاسخ دهید:

   1- معنی ضرب المثل فارسی تخم مرغ دزد، شتر دزد می شود چیست؟

   2- نقش مادر دزد جوان در تربیت فرزند خود چه بود؟ لطفا توضیح دهید.

  • #108951
   Samira Ghafari
   Participant

   معنی ضرب المثل فارسی تخم مرغ دزد٫ شتر دزد می شود ین هست که اگر یک اتفاق‌ ‌‌‌‌ناپسند را را چند بار انجام بدهید به آن کار وابسته مشوید

   او دزد را تشویق کرد برای دزدی کردن

   آن کاره اشتباهی بود برای آن که کاری کرد که پسرش باز هم دزدی کند و دزدی کردن را دوست داشته باشد

  • #108956

   بله، کاملا درست جواب دادی امیرعلی. آفرین بر شما. از نظر معنایی کاملا درست و بی عیب جواب دادی.

   ولی از نظر املایی، این اشتباه های کوچیک رو داشتی:

   ین هست که = این است که

   وابسته مشوید = وابسته می شوید

   آن کاره اشتباهی بود = آن کارِ اشتباهی بود

  • #110545

   1. معنی ضرب المثل تخم مرغ دزد شتر دزد می شود این است که اول شروع به دزدیدن چیزهای کوچک مثل تخم مرغ می کنید و فکر می کنید طبیعی است اما بعد به دزدی ادامه می دهید و چیزهای بزرگتر مثل شتر را می دزدید.

   2. نقش مادری که پسرش را دزد کرد این است که او دفعاتی را تشویق می‌کند که پسر چیزهای کوچکی را دزدیده باشد که باعث می‌شود پسر فکر کند دزدی درست است، بنابراین او چیزهای بیشتری را دزدید.

   • #110560

    درباره تربیت درست فرزند، کاملا درست گفتی. اگر مادر دزد جوان، از همان ابتدای دزدی، جلوی او را می گرفت و او را تشویق نمی کرد، سرانجام کار او به اینجا نمی کشید. جلوی کار بد و ناپسند را باید هرچه زودتر گرفت. درباره این داستان و نقش تربیت درست فرزند، باید اضافه کنم که نه تنها مادر، فرزندش را تنبیه نکرد، بلکه او را تشویق هم کرد.

    البته، به نظر من، پسر هم وقتی بزرگتر شد، باید کمی بر رفتار و کردار خود نظارت می کرد چون دیگر فرزند کوچکی نبود و عاقل و بالغ شده بود. هرچند نقش تربیت فرزند را نباید نادیده گرفت.

  • #110563

   ۱- معنی ضرب المثل فارسی “تخم مرغ دزد، شتر دزد می شود” این است که اول چیزهای بسیار کوچکی مثل تخم مرغ می دزدی و فکر می کنی این یک چیز عادی است، اما بعدا چیزهای بزرگتری مثل شتر می دزدی ولی هنوز فکر نمی کنی که مهم است.

   ۲- نقش مادر پسر این است که همیشه وقتی پسرش چیزهای کوچکی می دزدید تشویقش می کرد. بعدا پسر فکر کرد که دزدیدن خوب است به دلیل آنچیز های که مادرش به او گفت. بنابراین پسر چیزهای بزرگتر و ارزشمندتر را دزدید که او را به دردسرهای زیادی انداخت.

   • #110570

    بله، کاملا درست گفتی.

    این داستان درباره عادت کردن به انجام کارها یا خو گرفتن گفته است. ضرب المثل “تخم مرغ دزد، شتر دزد می شود” نیز به همین موضوع اشاره دارد. یعنی وقتی کاری به طور روزانه تکرار شود به آن عادت کرده و گاهی ناخودآگاه آن را انجام می دهیم.

    از طرف دیگر، بیشتر رفتارهای ما در دوران کودکی شکل می گیرد. اگر مادر پسرک، او را برای اولین بار سرزنش می کرد و پسرک را متوجه کار اشتباهش می نمود، او یاد می گرفت و کارش را تکرار نمی کرد. تکرار یک کار در طول زمان باعث می شود که به آن خو بگیریم. تغییر رفتارهای بد خیلی سخت است و اراده قوی می خواهد.

    درست است که بعضی از رفتارهای اشتباه می تواند در کودکی در ما شکل بگیرد ولی در دوران بزرگسالی، همه نسبت به خوب و بو بودن رفتارها آگاهی دارند. بنابراین، پسرک می توانست در بزرگسالی دست از رفتار بد خود بردارد. نظر شما در این مورد چیست؟

Viewing 4 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment