Log in

تاثیر موفقیت تحصیلی در زندگی – مکالمه فارسی

Last updated on May 29, 2022 by with 42 Views and Reading Time: 12 minutes
Viewing 3 reply threads
 • Author
  Posts
  • #104753

   با وجود اینکه بعضی از افراد دوران تحصیلی خوبی ندارند، ولی می توانند به طرز درخشانی در زندگی پیشرفت کنند. به نظر شما، چه رابطه ای بین موفقیت تحصیلی و موفقیت در زندگی وجود دارد؟

   مهمترین عامل موفقیت یک فرد در زندگی چیست؟

  • #104945

   من فکر می کنم که هر کسی که در تحصیل موفق اس شانس بیشتری دارد که در زندگی موفق باشد.

   من فکر می کنم که پشتکار مهمترین عامل موفقیت در زندگی است.

   • #104950

    بله، درست است. تحصیل یک مورد برای موفقیت در زندگی است. با این حال، تحصیل یکی از مهم ترین فاکتورهای موفقیت در زندگی است. از طرفی دیگر، روش درس خواندن و کسب علم و دانش نیز بسیار مهم است.

  • #104951

   من فکر می کنم افرادی که تحصیلات دارند می توانند موفق باشند اما نه همه.

   برای موفق شدن باید پرشور، سخت کوش و باهوش باشید.

  • #104999

   اگر به خودت ایمان داشته باشی، اگر سخت تلاش کنی، می‌توانی آنچه را که می‌خواهی در زندگی انجام دهی.

   • #105000

    بله، کاملا درسته. خواستن به تنهایی کافی نیست و باید برای موفقیت تلاش نمود.

Viewing 3 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment