Log in

آموزش فارسی با داستان فارسی درباره کمک کردن

Last updated on August 27, 2022 by with 20 Views and Reading Time: 15 minutes
Viewing 3 reply threads
 • Author
  Posts
  • #108577

   داستان فارسی شیر و چوپان درباره کمک کردن به دیگران را بخوانید و به پرسش های زیر پاسخ دهید. شما می توانید نسخه انگلیسی این داستان فارسی را نیز بخوانید و ویدیوی آن را نیز تماشا کنید.

   1- به نظر شما، چرا شیر داخل قفس به چوپان حمله نکرد؟

   2- آیا برای فهمیدن این داستان فارسی، از نسخه انگلیسی آن نیز استفاده کردید؟

   3- مهربانی چوپان چگونه به خود او کمک کرد و برایش مفید بود؟

   4- چرا چوپان با ترس خود مبارزه کرد و به شیر کمک کرد؟

  • #109711

   ۱- باری ین ک چوپان به شیر کمک کارد ورتی تیغ رافت تو دوستش.

   ۲- نه

   ۳- بهش کمک کارد باری ین ک سیر نزدیک بود ک بمیره چوپان نجاتش داد ون کمکش کارد.

   ۴- باری ین ک ی دون غرش بزرگی کارد شیر ک بیگ کمک و نارسند چوپان واله هانز کمکش کارد.

   • #109713

    خیلی خوب بود دایانا جان، از این که می بینم خودت تمرین رو انجام دادی خوشحالم

    1 – برای این که / کمک کرد/ وقتی / رفت / دستش

    برای این که چوپان به شیر کمک کرد وقتی تیغ در دستش رفت

    3- کرد/ برای این که / شیر

    به جای (برای این که) میتونی از (زیرا/ چون) هم استفاده کنی

  • #110691

   1. شیر در قفس به چوپان حمله نکرد برای اینکه متوجه شد که همان چوپان است که وقتی دستش زخمی شد به او کمک کرد.

   2. برای خواندن داستان از داستان فارسی استفاده کردم و فیلم فارسی کمک کرد.

   3. چون چوپان در مواقع نیاز به شیر کمک کرد، شیر محبت را به چوپان پس داد که او به آن نیاز داشت. این چیزی است که وقتی شما مهربان هستید اتفاق می افتد.

   4. چوپان برای کمک به شیر شجاع بود برای اینکه فهمید که شیر به کمک او نیاز دارد برای اینکه شیر دستش را بالا برد و به او نشان داد. چوپان بسیار مهربان بود و می خواست به شیر بیچاره کمک کند.

   • #110724

    تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز یک ضرب المثل فارسی به شکل شعر است که درباره موضوع پاداش کار نیک و کمک کردن به دیگران است.

    همان طوری که شما به درستی اشاره کردید، در این داستان فارسی، چوپان نخست به شیر کمک کرد بدون اینکه توقعی داشته باشد. ولی پس از مدتی، همان شیر توانست به چوپان لطف کند و با او با مهربانی برخورد کند.

    معنی ضرب المثل بالا این است که تو اگر کار خوبی را انجام بدهی و آن را در رود دجله (در کشور عراق) بیندازی، خداوند در زمان و مکان دیگری مثلا در یک بیابان که حتی فکرش رو هم نمی کنی، پاداش کار خوبت را به تو باز خواهد داد.

  • #110733

   ۱- .شیر به چوپان حمله نکرد چون چوپان را شناخت و فهمید همان چوپانی است که به او کمک کرد

   ۲- .نه من از داستان انگلیسی استفاده نکردم. داستان فارسی را خواندم و از فیلم فارسی کمک گرفتم

   ۳- .چون چوپان با مهربانی به شیرکمک کرد‍‍، شیر هم وقتی چوپان کمک می خواست به او کمک کرد. برای همین مهربانی چوپان برای خودش هم مفید بو‍د

   ۴- .چون چوپان مهربان بود و از ناراحتی شیر ناراحت شده بود برای همین به شیر کمک کرد

   • #110734

    بله، خیلی خوب به سوال ها جواب می دهید ولی بهتر است سوال پرسیدن را هم تمرین کنید.

    این داستان، درباره نیکی (خوبی) کردن به دیگران می باشد. چوپان وقتی ناراحتی شیر را دید، با شجاعت و مهربانی درد او را درمان کرد. هر کار خوب یا بد که انجام دهیم نتیجه ی آن را به شکل خوب و بد در آینده می بینیم.

    ما در دوره آموزش فارسی از داستان های فارسی برای آشنایی با واژگان فارسی در متن و همین طور ضرب المثل های شیرین فارسی استفاده می کنیم تا فارسی آموزان به راحتی و به شکل عملی فارسی را یاد بگیرند. پاسخ دادن و کامنت گذاری در انجمن فارسی به شما کمک کرده به خوبی بنویسید و پاسخ درست به سوال ها نشان می دهد که شما درس را به خوبی فهمیدید.

Viewing 3 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment