آموزش فارسی با داستان فارسی درباره کمک کردن

 • This topic is empty.
Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #108577

   داستان فارسی شیر و چوپان درباره کمک کردن به دیگران را بخوانید و به پرسش های زیر پاسخ دهید. شما می توانید نسخه انگلیسی این داستان فارسی را نیز بخوانید و ویدیوی آن را نیز تماشا کنید.

   1- به نظر شما، چرا شیر داخل قفس به چوپان حمله نکرد؟

   2- آیا برای فهمیدن این داستان فارسی، از نسخه انگلیسی آن نیز استفاده کردید؟

   3- مهربانی چوپان چگونه به خود او کمک کرد و برایش مفید بود؟

   4- چرا چوپان با ترس خود مبارزه کرد و به شیر کمک کرد؟

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.
Categories:

This page was published on by