کلاس فارسی درباره زندگی شهری و روستایی

Viewing 1 reply thread
 • Author
  Posts
  • #107854
   Hajar Aziz Zanjani
   Participant

   شما می دانید روستا چه جور جایی است؟

   زندگی در روستا چه خوبی هایی دارد؟

   شما در کجا زندگی می کنید؟ (شهر یا روستا)

   زندگی در شهر و روستا چه فرق هایی باهم دارند؟

   شما زندگی شهری را دوست دارید یا زندگی در روستا را؟ چرا؟

  • #107915
   Marzieh Ebtelahi
   Participant

   ۱-روستا جایی است در اطراف شهر که زمین های کشاورزی و دامداری دارد.

   ۲-در روستا غذاهای تازه و ارگانیک میخورند.

   ۳-من در شهر لندن زندگی میکنم.

   ۴-شهر بزرگتر ازدوستا است و شهر بیمارستان و سینما دارد

   ۵-.من در شهر دوست دارم چون همچه دارد

   • #107917
    Hajar Aziz Zanjani
    Participant

    بله، درسته.

    غذاهای ارگانیک، چه جور هستند؟

    شهر همه چیز دارد.

    از نظر آب و هوا کدام بهتر است، شهر یا روستا؟

Viewing 1 reply thread
 • You must be logged in to reply to this topic.
Categories:

This page was published on by