کلاس فارسی درباره زندگی شهری و روستایی

Viewing 1 reply thread
 • Author
  Posts
  • #107854 Reply

   شما می دانید روستا چه جور جایی است؟

   زندگی در روستا چه خوبی هایی دارد؟

   شما در کجا زندگی می کنید؟ (شهر یا روستا)

   زندگی در شهر و روستا چه فرق هایی باهم دارند؟

   شما زندگی شهری را دوست دارید یا زندگی در روستا را؟ چرا؟

  • #107915 Reply
   Marzieh Ebtelahi
   Participant

   ۱-روستا جایی است در اطراف شهر که زمین های کشاورزی و دامداری دارد.

   ۲-در روستا غذاهای تازه و ارگانیک میخورند.

   ۳-من در شهر لندن زندگی میکنم.

   ۴-شهر بزرگتر ازدوستا است و شهر بیمارستان و سینما دارد

   ۵-.من در شهر دوست دارم چون همچه دارد

   • #107917 Reply

    بله، درسته.

    غذاهای ارگانیک، چه جور هستند؟

    شهر همه چیز دارد.

    از نظر آب و هوا کدام بهتر است، شهر یا روستا؟

Viewing 1 reply thread
Reply To: کلاس فارسی درباره زندگی شهری و روستایی
Your information:
<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre class=""> <em> <strong> <del datetime="" cite=""> <ins datetime="" cite=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">

Categories:

This page was published on by