گم شدن در فارسی با کارتون ببعی با متن کامل و تمرین واژگان

گم شدن در زبان فارسی برای کودکان با کارتون ببعی به همراه متن کامل و تمرین واژگان و شنیدن. در این درس، کودکان شما می توانند ویدیوی این داستان زیبا را ببینند و متن آن را بخوانند. سپس در کلاس آنلاین فارسی، درباره موضوع و داستان، صحبت می کنیم. ویدیوی درس گم شدن برای دیدن … Read more

Asking for Directions in Farsi – Learn Farsi Online Easily

Asking for Directions in Farsi Asking for Directions in Farsi Written by Sara & Aydin نحوه آدرس پرسیدن در فارسی      Asking for Directions in Farsi چگونه آدرس بپرسیم: How to ask for the address: – ببخشید، لطفا این آدرس رو به من نشان می دهید؟ – Excuse me, could you show me this … Read more

Taking a Taxi in Farsi – Learn Persian Online with Podcast

Taking a Taxi in Farsi Taking a Taxi in Farsi Written by Sara & Aydin مکالمه تاکسی گرفتن در فارسی               Taking a Taxi in Farsi – تاکسی، دربست. مسیر من فرودگاه هس، کرایه آن چقدر میشه؟ – Taxi, I go to the airport, how much does it cost? – … Read more