احساس Meaning in Farsi – Learn Persian Online

احساس Meaning in Farsi احساس Meaning in Farsi /ehsās’/ (noun) English: feeling, perception, sense Farsi: حس کردن، درک، دریافتن Verb: احساس کردن Examples: .پویا نسبت به قبولی در امتحان احساس خوبی نداشت Pouya did not … Read more

غذا Meaning in Farsi – Learn Persian Online

غذا Meaning in Farsi غذا Meaning in Farsi /qazā/ (noun) English: food, meal, nutrition French: Aliments Urdu: کھانا Farsi: خوراک، طعام، خوردنی Verb: غذا خوردن، غذا دادن Other: پیش غذا، تغذیه، وعده غذایی، چاشنی غذا … Read more

منتظر Meaning in Farsi – Learn Persian Online

منتظر Meaning in Farsi منتظر Meaning in Farsi /montazer/ (Adjective) English: waiting, expectant French: Attendre Urdu: انتظار کر رہا ہے Farsi: امیدوار، چشم به راه Verb: منتظر شدن، منتظر بودن، منتظر ماندن Noun: انتظار Examples: … Read more