واژگان ربطی در زبان فارسی با کاربرد آنها و مثال های ساده – دستور زبان فارسی

آشنایی با واژگان ربطی در زبان فارسی به همراه کاربرد آنها و مثال های ساده و فراوان با ترجمه انگلیسی مناسب برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و تمرین دستور زبان فارسی و نگارش پیشرفته واژگان ربطی در زبان فارسی واژگان ربطی، به واژه یا واژگانی گفته می شود که به کمک آنها … Read more

تمرین خلاصه نویسی در فارسی با داستان بوفالوی باهوش

تمرین خلاصه نویسی در زبان فارسی برای تقویت مهارت نوشتن به شکل عملی و کاربردی در کلاس آنلاین فارسی برای غیر فارسی زبانان به ویژه کودکان و نوجوانان با فارسی آموزی از کشور آمریکا تمرین خلاصه نویسی در فارسی با داستان بوفالوی باهوش در این فعالیت آموزشی، فارسی آموز قبل از کلاس ویدئوی داستان را … Read more

تمرین خلاصه نویسی در فارسی با داستان قورباغه و گاو نر

تمرین خلاصه نویسی در فارسی با داستان قورباغه و گاو نر برای تمرین نوشتن و شنیدن در زبان فارسی برای آموزش آنلاین زبان فارسی ویژه کودکان و نوجوانان ایرانی داخل و خارج از کشور نمونه کلاس آنلاین زبان فارسی شماره 3 فارسی آموز: آریان توتونچیان از کشور آمریکا مدرس: هاجر عزیز زنجانی فعالیت آموزشی: تمرین … Read more

Persian Forum to Ask Questions and Get Detailed Answers

Persian forum to ask questions Persian forum to ask questions Use the interactive comment form below in this Persian forum to ask us your Persian / Farsi questions about Persian grammar, alphabet, Persian or Iranian culture, our online Persian classes, and the like. Our native Persian teachers and professional team will respond to your questions … Read more