واژگان فارسی درباره ترس و شجاعت با مثال و تمرین تلفظ

آشنایی با واژگان و اصطلاحات رایج در زبان فارسی درباره ترس ویژه غیر فارسی زبانان به همراه ترجمه انگلیسی و ویدیوی آموزشی واژگان فارسی درباره ترس ترسیدن – بن حال: ترس – بن گذشته: ترسید من از مار می ترسم. ترس / بیم / هراس ترس از ارتفاع / بلندی در او شدید است. غلبه … Read more

داستان پاسخ زیرکانه برای آموزش آنلاین زبان فارسی به کودکان و نوجوانان

داستان پاسخ زیرکانه داستان پاسخ زیرکانه در روزگاران قدیم، پادشاهی زیرک زندگی می کرد. او همیشه برای حل مشکل های کشور، راه حل هایی هوشمندانه پیدا می کرد؛ به همین خاطر، هر از چند گاهی، معماهایی مطرح می ​کرد تا خلاقیت و ذکاوت ​درباریانش را بسنجد. در میان خدمتکاران پادشاه، جوانی باهوش بود که شیفته … Read more