داستان سرانجام دهان بینی – آموزش آنلاین زبان فارسی به کودکان و نوجوانان

داستان سرانجام دهان بینی داستان سرانجام دهان بینی روزی، روزگاری پیرمردی به همراه نوه اش سوار بر الاغ راهی شهر می شوند. همین طور که گرم صحبت کردن باهمدیگر بودند صدای رهگذری را می شنوند که گفت: ” عجب آدم های بی انصافی! مگر این الاغ بینوا چه گناهی کرده که سنگینی دو نفر را … Read more

بلند Meaning in Farsi – Learn Persian Online

بلند Meaning in Farsi بلند Meaning in Farsi /boland/ (adj) English: high, tall, loud Farsi: مرتفع، بسیار شدید، دراز، برافراشته، قد کشیده Verb: (بلند کردن (دراز کردن، بالا بردن)، بلند شدن (ایستادن،رشد کردن، دراز شدن Noun: بلندی Antonym: کوتاه Examples: .بهرام برخلاف برادرش، قد بلند و لاغر است Unlike his brother, Bahram is tall and … Read more

نگاه Meaning in Farsi – Learn Persian Online

نگاه Meaning in Farsi نگاه Meaning in Farsi /negāh/ (Noun) English: eye, look, regard, view Farsi: دید، چشم، نظر، توجه Verb:  (نگاه کردن، نگاه داشتن(مراقبت کردن Other:  نگاه دزدکی یا زیر چشمی انداختن “نگاه سرسری کردن” در مقابل “با دقت به چیزی نگاه کردن” Examples: .با شنیدن صدای بلند رعد و برق، بچه ها به … Read more