آموزش زبان فارسی با داستان شیر بیمار با ویدیو و لیست واژگان

آموزش زبان فارسی با داستان شیر بیمار با ویدیو و لیست واژگان و اصطلاحات مناسب برای کودکان و نوجوانان غیر فارسی زبان داستان شیر بیمار در جنگلی زیبا، شیر پیری بود که به خاطر سن زیاد، دیگر نمی توانست شکار کند و برای خود غذا تهیه کند. تهیه کند: به دست آورد بنابر این، شیر … Read more

داستان سگ باوفای گله – آموزش فارسی با داستان

داستان سگ باوفای گله – آموزش فارسی با داستان ویژه کودکان و نوجوانان ایرانی داخل و خارج از کشور به همراه ویدیو و لیستی از واژگان و اصطلاحات داستان سگ باوفای گله چوپانی، سگ وفاداری به نام سلطان داشت که خیلی پیر بود و حتی دندان هایش را هم از دست داده بود. روزی، چوپان … Read more

Asking for Directions in Farsi – Learn Farsi Online Easily

Asking for Directions in Farsi Asking for Directions in Farsi Written by Sara & Aydin نحوه آدرس پرسیدن در فارسی      Asking for Directions in Farsi چگونه آدرس بپرسیم: How to ask for the address: – ببخشید، لطفا این آدرس رو به من نشان می دهید؟ – Excuse me, could you show me this … Read more