آموزش فارسی با مثلها و داستان های عامیانه ادبیات فارسی به غیر فارسی زبانان

آموزش فارسی با مثلها

Read moreآموزش فارسی با مثلها و داستان های عامیانه ادبیات فارسی به غیر فارسی زبانان

دوره مقدماتی آموزش فارسی به غیر فارسی زبان ها و نحوه تدریس خواندن و نوشتن فارسی

دوره مقدماتی آموزش فارسی

Read moreدوره مقدماتی آموزش فارسی به غیر فارسی زبان ها و نحوه تدریس خواندن و نوشتن فارسی

راهنمای تدریس زبان فارسی به افراد غیر فارسی زبان

راهنمای تدریس زبان فارسی

Read moreراهنمای تدریس زبان فارسی به افراد غیر فارسی زبان

راهنمای تدریس زبان دوم همراه با درک و استدلال

راهنمای تدریس زبان دوم به کودکان

Read moreراهنمای تدریس زبان دوم همراه با درک و استدلال

روانشناسی کودک در آموزش و تاثیر آن در بهبود روند یادگیری

روانشناسی-کودک-در-آموزش

Read moreروانشناسی کودک در آموزش و تاثیر آن در بهبود روند یادگیری

مراحل آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم به کودکان

مراحل-آموزش-زبان-فارسی

Read moreمراحل آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم به کودکان

آموزش اعداد فارسی به کودکان با شعر و بازی

آموزش-اعداد-فارسی-به-کودکان

Read moreآموزش اعداد فارسی به کودکان با شعر و بازی