Log in

داستان گویی در فارسی – انجمن آموزش زبان فارسی

Last updated on June 1st, 2023 by | Category: | 63 Views | Reading Time: 18 minutes

LELB Society: A Bilingual Academy of English & Persian Forums داستان گویی در فارسی – انجمن آموزش زبان فارسی

داستان گویی در فارسی راهی جذاب و مناسب برای آموزش خواندن و نوشتن فارسی و همچنین رشد خلاقیت کودکان و نوجوانان می باشد. ما برای داستان گویی یا قصه گویی در فارسی در این انجمن آموزش زبان فارسی، از این دو روش استفاده می کنیم: داستان گویی با داستان ناتمام که فارسی آموز آن را کامل می کند، و داستان گویی با استوری بورد که فارسی آموز داستانی را بر اساس تصویری از حوادث داستان که به او داده می شود، به ترتیب زمانی می نویسد.

Viewing 9 topics - 1 through 9 (of 9 total)
Viewing 9 topics - 1 through 9 (of 9 total)
  • You must be logged in to create new topics.
Chat