پیشرفت تکنولوژی در زندگی مردم انجمن آموزش زبان فارسی

#111178

همان طور که گفتید تکنولوژی ارتباط را آسان تر کرده است. پیشرفت تکنولوژی در افزایش اطلاعات و دانش هم تاثیر زیادی داشته است. الان می توانیم جواب بیشتر سوال های خود را با جستجو در اینترنت پیدا کنیم. البته داشتن دانش زبانی هم در این مورد کمک زیادی می کند.

به نظر من پیشرفت تکنولوژی باعث شده همه چیز به شکل مصنوعی باشد. حرکت و تلاش کمتر شده و افراد بیشتر درگیر وفق خود با تکنولوژی های جدیدتر هستند. به علاوه، طبیعت در حال از بین رفتن است. نظر شما در مورد این ها چیست؟

اما می توانید درباره تاثیر تکنولوژی در تغییر نوع و نحوه تغذیه (غذایی که می خوریم) را بگویید؟

Last updated on December 2, 2022 by