Reply To: شغل مورد علاقه شما چیست؟ مکالمه زبان فارسی

#104658

چه شغل پرهیجان و مفیدی! خیلی خوبه که می دونی چه شغلی رو دوست داری! من مطمئن هستم که یه خلبان خیلی خیلی خوب میشی، کیان جان!

بازخورد:

واژه خلبان، صدای کوتاه -َ دارد. یعنی باید به این شکل نوشته شود: خَلبان.

Categories:

Last updated on May 29, 2022 by