Log in

Reply To: انجمن آموزش زبان فارسی درباره تغذیه با 7 پرسش

Last updated on January 20th, 2023 by | Category: | 22 Views | Reading Time: 2 minutes
#112876
Hajar Aziz Zanjani
Participant

آفرین، جواب های کوتاه و خلاصه دادی ولی واقعا پاسخ های با درایتی بودند.

سوال اول که گفتی باید شغل را دوست داشته باشیم،واقعا برای موفقیت در کار مهم است. وقتی شغلی را دوست داریم، از تلاش کردن خسته نمی شویم و همه انرژی و توانایی های خود را برای موفقیت بکار می بریم.

Chat