Reply To: انجمن آموزش زبان فارسی درباره تغذیه با 7 پرسش

#112876

آفرین، جواب های کوتاه و خلاصه دادی ولی واقعا پاسخ های با درایتی بودند.

سوال اول که گفتی باید شغل را دوست داشته باشیم،واقعا برای موفقیت در کار مهم است. وقتی شغلی را دوست داریم، از تلاش کردن خسته نمی شویم و همه انرژی و توانایی های خود را برای موفقیت بکار می بریم.

Categories:

This page was published on by