تمرین خواندن و نوشتن فارسی در دوره آموزش زبان فارسی

#110660

تمرین خواندن و نوشتن فارسی در دوره آموزش زبان فارسی

سلام، برای کلاس بعدی درس شیر و چوپان را ببینید و به پرسش های آن در انجمن زیر جواب دهید.

آموزش فارسی با داستان فارسی درباره کمک کردن

شما می توانید از همدیگر هم، در قسمت کامنت گذاری سوال بپرسید تا با نحوه پرسیدن و جواب دادن فارسی بیشتر آشنا شوید. کامنت سایر فارسی آموزان را نیز می توانید ببینید.

برای تمرین خواندن می توانید متن درس را خودتان روخوانی کنید تا با واژگان فارسی و اصطلاحات آن اشنا شوید و اگر سوالی داشتید در قسمت کامنت گذاری درس بپرسید.

Categories:

This page was published on by