دوره آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان

#110734

بله، خیلی خوب به سوال ها جواب می دهید ولی بهتر است سوال پرسیدن را هم تمرین کنید.

این داستان، درباره نیکی (خوبی) کردن به دیگران می باشد. چوپان وقتی ناراحتی شیر را دید، با شجاعت و مهربانی درد او را درمان کرد. هر کار خوب یا بد که انجام دهیم نتیجه ی آن را به شکل خوب و بد در آینده می بینیم.

ما در دوره آموزش فارسی از داستان های فارسی برای آشنایی با واژگان فارسی در متن و همین طور ضرب المثل های شیرین فارسی استفاده می کنیم تا فارسی آموزان به راحتی و به شکل عملی فارسی را یاد بگیرند. پاسخ دادن و کامنت گذاری در انجمن فارسی به شما کمک کرده به خوبی بنویسید و پاسخ درست به سوال ها نشان می دهد که شما درس را به خوبی فهمیدید.

Last updated on November 19, 2022 by