کتاب برای کودکان در انجمن آموزش زبان فارسی

#109924
Samira Ghafari
Participant

من از کتاب های کمیک خوشم می‌آید چون که هم عکس ها و هم داستان های جالبی دارد که من از آنها خوشم میاد. آخرین کتابی که من خواندم هم کتابه کمیک بود که اسمش جانبانبوع بود که از کتاب های دانمارکی بود. کتاب ها خواندن آدم ها را بهتر می‌کند و بعضی از کتاب ها برا ی یافتن اطلاعات هستند.

Last updated on October 22, 2022 by