Log in

Reply To: Delara & Parisa Fallah Portfolio Assessment

Last updated on July 16th, 2022 by | Category: | 24 Views | Reading Time: 2 minutes
#107077
Hajar Aziz Zanjani
Participant

اگر علاقمند داستان های شیرین فارسی هستید می توانید بسته آموزشی زیر را ببینید.

https://lelb.net/tag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/

داستان های شنیدنی، مطالب آموزنده خوبی برای ما دارند. بیشتر آن ها نسخه انگلیسی هم دارند و لینک مربوطش در درس آمده و می توانید ببینید.

یعنی با یک تیر دو نشان بزنید.

Chat