Reply To: آموزش خواندن و نوشتن فارسی درباره شغل پرستاری

#109530
Samira Ghafari
Participant

برای این که از بیماران‌ به خوبی مراقبت کرد و توصیه‌های بهداشتی و خوبی به ارایه داد.

چون که هر شب با فانوس به بیماران سر می زد.

Categories:

Last updated on October 1, 2022 by