انجمن آموزش زبان فارسی- کلاس آنلاین فارسی

#112321

سلام، برای کلاس بعدی فیلم کارتونی درباره مهارت تصمیم گیری را در انجمن آموزش زبان فارسی ببینید و به پرسش های آن در همان انجمن پاسخ دهید. به علاوه، یک سوال درباره تصمیم گیری آنجا بپرسید.

در کلاس آنلاین فارسی درباره موضوع این فیلم صحبت می کنیم.

می توانید یکی از چیزهایی که در تصمیم گیری به شما کمک می کند اینجا برای ما بنویسید.

Last updated on January 4, 2023 by