کلاس فارسی برای غیر فارسی زبانان

Last updated on March 16, 2023 by with 4 Views
#115312

سلام، کم کم به روزهای پایانی سال نزدیک می شیم. بوی طراوت و تازگی بهار حس خوبی به ما میده. برای کلاس فارسی این هفته در پاسخ به همین کامنت من میخواهم بنویسید: “چه حسی در بهار دارید؟”

درس جالب و خواندنی “ماری کوری دانشمند” را دیده و به سوال های آن در همان درس جواب دهید.

آموزش زبان فارسی درباره ماری کوری برای غیر فارسی زبانان

Leave a Comment