Log in

نوشتن خاطرات به انگلیسی یکی از روش های کاربردی در یادگیری زبان

Published on January 30th, 2019 | Last updated on December 8th, 2020 by | Category: IELTS Essay Writing Practice | No Comments on نوشتن خاطرات به انگلیسی یکی از روش های کاربردی در یادگیری زبان | 1607 Views | Reading Time: 2 minutes

نوشتن خاطرات به انگلیسی یکی از روش های کاربردی در یادگیری زبان

نوشتن خاطرات به انگلیسی

نویسنده: هاجرHajar Aziz Zanjani - LELB Society عزیز زنجانی

در نوشتن کارها و خاطرات روزانه از آنجایی که در نوشتن به طور مستقیم با زبان انگلیسی تماس دارید، یکی از روش های درک بهتر و یادگیری زبان انگلیسی است . نوشتن بدلیل ایجاد حس آرامش نقش بسزایی در یادگیری دارد.  

نوشتن یک مهارت ارتباطی فعال برای بکار گرفتن آموخته ها است. در هنگام نوشتن درباره وقایع مختلف نیاز به کار بردن لغات متفاوت بوده در نتیجه لغاتی را که نمی دانید جستجو نموده و یا لغات آموخته را در بیان بکار گرفته می شوند و در حافظه ماندگار ثبت می شوند. بعلاوه گرامر و اصطلاحات را در ساختار جملات اورده و به شکل ذهنی و مستقیم آنها را بکار می برید.

نوشتن کارهای روزانه موجب موفقیت در زندگی می شود که بحث فرازبانی می باشد و یک عادت روزانه خوب است. بعلاوه  با نوشتن کارهای روزانه و خاطرات  نه تنها مهارت زبانی  خود را بهتر می کنید بلکه رویدادها را به خاطر سپرده و  در آن افکار، احساسات، نظرات و برنامه های خود را بیان می کنید.


کلاس های آمادگی آزمون تافل و آیلتس با مشاوره و تعیین سطح رایگان

نمونه مصاحبه های آیلتس برای هر 3 بخش اسپیکینگ

چاپ رایگان مقالات انگلیسی در آکادمی LELB Society

نکات مهم در ارائه سخنرانی با نمونه سخنرانی های ارائه شده در آکادمی LELB Society

صدها ویدیوی آموزش زبان انگلیسی در کانال یوتیوب ما

Leave a Comment

Chat