Log in

نظر من درباره تدریس زبان فارسی در مدرسه فارسی آنلاین

Last updated on December 17, 2023 by with 59 Views and Reading Time: 8 minutes
Viewing 1 reply thread
 • Author
  Posts
  • #122955
   Shabnam Aslami
   Participant

   به نظر من، تدریس زبان فارسی در این مدرسه فارسی آنلاین خیلی خوب است چون من توانستم خواندن و نوشتن زبان فارسی را در مدت کوتاهی یاد بگیرم و الان دارم در این سایت، با کامنت گذاشتن، فارسی نوشتن را تمرین می کنم.

   آقای دکتر محمد حسین حریری اصل، مدرس فارسی بنده، در تدریس زبان فارسی خیلی ماهر هستند. ایشان زبان فارسی را خیلی خوب تدریس می کنند. به این دلیل، من توانستم خواندن و نوشتن زبان فارسی را از صفر شروع کنم و خیلی زود پیشرفت کنم.

  • #122962

   خیلی خوشحال هستم که این خبر خوب را می شنوم. شما در مدت کمتر از دو ماه توانستید پیشرفت خیلی خوبی در خواندن و نوشتن زبان فارسی به دست بیاورید. به نظر من، پیشرفت شما در این مدت کوتاه دو دلیل مهم دارد.

   اول اینکه، شما پشتکار خیلی خوبی در یادگیری زبان فارسی دارید و به عنوان یک فارسی آموز بزرگسال، انگیزه زیادی برای فراگیری زبان فارسی دارید. به همین دلیل، در این مدت کوتاه، از راه کامنت گذاشتن در پایین درسها، خواندن و نوشتن فارسی را تمرین کردید. در این مدت کوتاه، از طرف شما، حدود 100 کامنت در مدرسه فارسی آنلاین ما گذاشته شده است و ما به همه آنها پاسخ داده ایم.

   دلیل دوم هم این است که شما از راه آموزش غیر همزمان زبان فارسی در کنار کلاس آنلاین فارسی، به یادگیری زبان فارسی خود، عمق زیادی داده اید به گونه ای که آموزش زبان فارسی هرگز محدود به کلاس زبان فارسی نشده است. از آنجایی که همه درسهای فارسی ما دارای ویدیو هستند، شما قبل و بعد از هر کلاس نیز می توانید به آموزش زبان فارسی بپردازید.

   با آرزوی موفقیت بیشتر برای شما.

Viewing 1 reply thread
 • You must be logged in to reply to this topic.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums. You can also contact us to leave voice messages.

Leave a Comment